Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга Б.Тулга Тяньжинь боомт дээр үүссэн асуудлын талаар мэдээлэл өглөө. 

Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга Б.Тулга Тяньжинь боомт дээр үүссэн асуудлын талаар мэдээлэл өглөө. 

#онцолсон, #live, #Тяньжинь боомт, #Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга Б.Тулга,