НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1.1 Newswire.mn сайт болон сайтад агуулагдаж байгаа бүх текст, гэрэл зураг, видео контентуудыг бүхэлд нь "Бүрэн Түшиглэн" ХХК хариуцдаг, эзэмшдэг болно.

 1.2 "Бүрэн Түшиглэн" ХХК нь үйлчилгээний нөхцөл, сайтын дизайнд хүссэн үедээ өөрчлөлт хийх бүрэн эрхтэй.

 ХОЁР. ОЮУНЫ ӨМЧ

 2.1 Сайтад нийтлэгдсэн текст, гэрэл зураг, видео болон бусад бүх контентуудын оюуны өмчлөл нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан.

 2.2 Сайтын аливаа контентыг хэрэглэгч нь зөвхөн хувийн хэрэгцээндээ ашиглах эрхтэй. "Бүрэн Түшиглэн" ХХК-ийн зөвшөөрөлгүйгээр контентыг хувилахыг хориглоно.

 2.3 Хэрэглэгч нь сайтын аливаа контентыг хуулж, татаж авснаар өмчлөх эрх шилжихгүй.

 ГУРАВ. ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

 3.1 Newswire.mn сайт нь арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхтэй.

 3.2 Хэрэглэгч болон сурталчлагч байгууллагын хоорондын харилцаанд Newswire.mn сайт оролцохгүй.