Сонгох
Цаг агаарын мэдээ ороогүй байна!
Монгол улс
Лхагва гариг
6 сарын 19, 21 цаг 14 мин
°
Цаг агаар
6/20
22°
6/21
12°
6/22
16°
6/23
21°
6/24
25°
6/20
12°
6/21
6/22
6/23
6/24
11°
6/20
12м/с
6/21
12м/с
6/22
9м/с
6/23
7м/с
6/24
7м/с
Пүрэв
12м/с / 8м/c
22° / 12°
Баасан
12м/с / 10м/c
12° / 8°
Бямба
9м/с / 10м/c
16° / 7°
Ням
7м/с / 7м/c
21° / 8°
Даваа
7м/с / 6м/c
25° / 11°