Засгийн газраас энэ онд “Ковид-19”-ийн үед аж ахуйн нэгж, өрхийн орлогыг хамгаалах бодлогын арга хэмжээнд нийт 4.3 их наяд төгрөг зарцуулсан талаар Ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Болортуяа мэдээллээ.

Тус санхүүжилтээс өрхөд чиглэсэн арга хэмжээний нийт мөнгөн дүн 3.4 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. Иргэн бүрд хөл хорионы үед 300 мянган төгрөг тарааснаас гадна “Хүүхдийн мөнгө”-ийг 100 мянга болгон нэмэгдүүлснээр нийт зардал нь ~2.5 их наяд давжээ.

Мөн өрхийн эрчим хүч, хог, усны төлбөрийг төрөөс хариуцахад 596 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэлээ. Тэтгэврийг 100 мянган төгрөгөөр нэмэхэд 195 тэрбум, ниймгийн даатгалын шимтгэлийг үе шаттай бууруулахад 76 тэрбум төгрөгийг хэрэглэжээ. Түүнчлэн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулж 927.4 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.

May be an image of text that says '4.3 3 нийт 4.3 их наяд тегрегеер цар тахлын уед бодлогын apra хэмжээ хэрэгжуулжээ. монгол улсын засгиин газар 3.4 3.4 их наяд тегрегеер ерхед чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжуулжээ. 927.4 аж ахуйн нэгжид чиглэсэн apгa ахэмжэнд 927.4 тэрбум тегрег зарцуулжээ. 1.4 хуухдийн менгийг 100,000年 болгожнэмэгдуулсноер нийт 1.4 их наяд тегрег тугээжээ. 210 аж ахуйн нэгжуудийг тэрбум тегрегийн татвараас челеелжээ. 596 эрчим хуч, хог, усны телберийг тереес хариуцахад 596 тэрбум тегрег зарцуулсан. @oyunerdenemn 545.2 аж ахуйн нэгжийн эрчим хуч, хог, усны телберийг тереес хариуцахад 545.2 тэрбум тегрег зарцуулсан.'

Засгийн газраас энэ онд “Ковид-19”-ийн үед аж ахуйн нэгж, өрхийн орлогыг хамгаалах бодлогын арга хэмжээнд нийт 4.3 их наяд төгрөг зарцуулсан талаар Ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч Ч.Болортуяа мэдээллээ.

Тус санхүүжилтээс өрхөд чиглэсэн арга хэмжээний нийт мөнгөн дүн 3.4 их наяд төгрөгт хүрсэн байна. Иргэн бүрд хөл хорионы үед 300 мянган төгрөг тарааснаас гадна “Хүүхдийн мөнгө”-ийг 100 мянга болгон нэмэгдүүлснээр нийт зардал нь ~2.5 их наяд давжээ.

Мөн өрхийн эрчим хүч, хог, усны төлбөрийг төрөөс хариуцахад 596 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэлээ. Тэтгэврийг 100 мянган төгрөгөөр нэмэхэд 195 тэрбум, ниймгийн даатгалын шимтгэлийг үе шаттай бууруулахад 76 тэрбум төгрөгийг хэрэглэжээ. Түүнчлэн аж ахуйн нэгжүүдэд зориулж 927.4 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна.

May be an image of text that says '4.3 3 нийт 4.3 их наяд тегрегеер цар тахлын уед бодлогын apra хэмжээ хэрэгжуулжээ. монгол улсын засгиин газар 3.4 3.4 их наяд тегрегеер ерхед чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжуулжээ. 927.4 аж ахуйн нэгжид чиглэсэн apгa ахэмжэнд 927.4 тэрбум тегрег зарцуулжээ. 1.4 хуухдийн менгийг 100,000年 болгожнэмэгдуулсноер нийт 1.4 их наяд тегрег тугээжээ. 210 аж ахуйн нэгжуудийг тэрбум тегрегийн татвараас челеелжээ. 596 эрчим хуч, хог, усны телберийг тереес хариуцахад 596 тэрбум тегрег зарцуулсан. @oyunerdenemn 545.2 аж ахуйн нэгжийн эрчим хуч, хог, усны телберийг тереес хариуцахад 545.2 тэрбум тегрег зарцуулсан.'

#онцолсон, #Коронавирус,