Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны гуравдугаар сарын 20-ны өдөр нийт 1843 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1464, гэмт хэргийн шинжтэй 109 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 62 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 11 хэргийг нөхөн илрүүллээ.

Цагдаагийн байгууллагын 102 тусгай дугаарт 2024 оны гуравдугаар сарын 20-ны өдөр нийт 1843 дуудлага, мэдээлэл бүртгэгдсэнээс зөрчлийн шинжтэй 1464, гэмт хэргийн шинжтэй 109 дуудлага, мэдээлэл байна.

Мөн гэмт хэргийн шинжтэй 62 үйлдлийг шуурхай илрүүлж, урьд өмнө бүртгэгдсэн 11 хэргийг нөхөн илрүүллээ.

#ЦЕГ, #хоногийн мэдээ,