-Хэвлэлийн хурал-

Намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт өгөх санал: “ЭТТ”-н 99 хувь, стратегийн орд газруудын 33 хувийг мөн иргэддээ өгөх, “Иргэдээ бодлогын хүчээр баяжуулах арга зам”-ын талаар Үндсэн хууль тогтоогчдын холбооноос мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

Намуудын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт өгөх санал: “ЭТТ”-н 99 хувь, стратегийн орд газруудын 33 хувийг мөн иргэддээ өгөх, “Иргэдээ бодлогын хүчээр баяжуулах арга зам”-ын талаар Үндсэн хууль тогтоогчдын холбооноос мэдээлэл өглөө. 

#live, #Үндсэн хууль тогтоогчдын холбоо,