Монголын Үндэсний музей / National Museum of Mongolia нь "Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо"-той хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Монгол орныг зорин ирэх жуулчдад эх түүхээ сурталчлах, аялал жуулчлалын хөтөч тайлбарлагч нарыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх сургалтыг хоёрдугаар сарын 18-ны өдөр "Монголын Үндэсний музейг англи хэлээр тайлбарлах нь" сэдвийн дор зохион байгууллаа. 

Уг сургалтыг "Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо" сургагч багш Б.Батмөнх удирдан явууллав. 

Монголын Үндэсний музей / National Museum of Mongolia нь "Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо"-той хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Монгол орныг зорин ирэх жуулчдад эх түүхээ сурталчлах, аялал жуулчлалын хөтөч тайлбарлагч нарыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх сургалтыг хоёрдугаар сарын 18-ны өдөр "Монголын Үндэсний музейг англи хэлээр тайлбарлах нь" сэдвийн дор зохион байгууллаа. 

Уг сургалтыг "Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо" сургагч багш Б.Батмөнх удирдан явууллав. 

#Соёлын яам, #Монголын Үндэсний музей / National Museum of Mongolia, #Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоо,