Сонсголгүй иргэдийн үндэсний холбооноос Сонсголгүй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэхээр эрх баригчид, төрийн байгууллагад өгсөн шаардлагын хариугаа авахаар цуглаад байна. 

Гэрэл зургийг MPA.mn

Сонсголгүй иргэдийн үндэсний холбооноос Сонсголгүй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хуулиар олгогдсон эрхээ эдлэхээр эрх баригчид, төрийн байгууллагад өгсөн шаардлагын хариугаа авахаар цуглаад байна. 

Гэрэл зургийг MPA.mn

#live, #Сонсголгүй иргэдийн үндэсний холбоо, #тайван жагсаал,