Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хэлэлцэж байна. 

Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хэлэлцэж байна. 

#live, #ТББХ, #Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төсөл,