-Хэвлэлийн хурал-

“Сэлбэ” хотхоны оршин суугчдаас үерийн далангийн төсөвт өртөг болох 20 тэрбум төгрөгийг эсэргүүцэж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

“Сэлбэ” хотхоны оршин суугчдаас үерийн далангийн төсөвт өртөг болох 20 тэрбум төгрөгийг эсэргүүцэж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #“Сэлбэ” хотхоны оршин суугчдаас,