-СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРД-

2021 онд ДЭМБ-аас гаргасан тайланд 10-19 насныхны 7 хүүхэд тутмын 1 нь сэтгэцийн эмгэгтэй гэжээ. Үүнээс сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшил болон зан төрхийн эмгэгүүд тэргүүлдэг байна. Судалгаагаар нийт хүмүүсийн сэтгэцийн эмгэгүүдийн тал хувь нь 14 наснаас эхэлдэг бөгөөд 75 хувь нь 20-оод насанд эхэлчихсэн байдаг байна.

-СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ХҮН БҮРД-

2021 онд ДЭМБ-аас гаргасан тайланд 10-19 насныхны 7 хүүхэд тутмын 1 нь сэтгэцийн эмгэгтэй гэжээ. Үүнээс сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшил болон зан төрхийн эмгэгүүд тэргүүлдэг байна. Судалгаагаар нийт хүмүүсийн сэтгэцийн эмгэгүүдийн тал хувь нь 14 наснаас эхэлдэг бөгөөд 75 хувь нь 20-оод насанд эхэлчихсэн байдаг байна.

#сэтгэл зүй, #би чи та,