Шинэ ээжүүдийн 20-иос илүү хувь нь төрсний дараах сэтгэл гутралд автдаг байна. Төрсний дараах эхний сард сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал, амархан уурлах, амархан гомдох, сэтгэлээр унах, шалтгаангүй гуниглах зэрэг шинж тэмдгүүд элбэг тохиолддог. Эдгээр шинж нь дутуу нойр, төрөх үеийн хүндрэл, гормоны өөрчлөлт, шарх гүйцэд эдгээгүй байх зэргээс шалтгаалах нь бий.

Шинэ ээжүүдийн 20-иос илүү хувь нь төрсний дараах сэтгэл гутралд автдаг байна. Төрсний дараах эхний сард сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал, амархан уурлах, амархан гомдох, сэтгэлээр унах, шалтгаангүй гуниглах зэрэг шинж тэмдгүүд элбэг тохиолддог. Эдгээр шинж нь дутуу нойр, төрөх үеийн хүндрэл, гормоны өөрчлөлт, шарх гүйцэд эдгээгүй байх зэргээс шалтгаалах нь бий.

#сэтгэл зүй, #би чи та,