Баяр, наадмын амралтын өдрүүд эхэлж байгаа холбогдуулан ОБЕГ, ЦУОШГ-аас хамтран мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг ОБЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх газрын хэлтсийн дарга, хурандаа Д.Бат-Эрдэнэ, Ажиллагааны удирдлагын газрын хэлтсийн дарга, хурандаа Л.Тамир, ЦУОШГ-ын ахлах мэргэжилтэн О.Оюунчимэг нар өглөө. 

Баяр, наадмын амралтын өдрүүд эхэлж байгаа холбогдуулан ОБЕГ, ЦУОШГ-аас хамтран мэдээлэл хийлээ. Мэдээллийг ОБЕГ-ын Урьдчилан сэргийлэх газрын хэлтсийн дарга, хурандаа Д.Бат-Эрдэнэ, Ажиллагааны удирдлагын газрын хэлтсийн дарга, хурандаа Л.Тамир, ЦУОШГ-ын ахлах мэргэжилтэн О.Оюунчимэг нар өглөө. 

#live, #обег,