ЭНД дарж үзнэ үү. 

Grow with Google Mongoia хөтөлбөрийн оролцогчдод батламж гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа болж байна. 

ЭНД дарж үзнэ үү. 

Grow with Google Mongoia хөтөлбөрийн оролцогчдод батламж гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа болж байна. 

#live, #ЦХХХЯ, #Grow with Google Mongoia хөтөлбөр,