“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн төмөр замын суурь бүтцээр 2024 онд тээвэрлэсэн ачаа 1 сая тоннд хүрлээ.

Тавантолгой-Гашуунсухайт-Тавантолгой чиглэлд 464 мянган тонн, Тавантолгой-Цогтцэций-Тавантолгой чиглэлд 538 мянган тонн ачааг тус тус тээвэрлээд байна.

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн өссөн дүнгээс 3.8 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

“Тавантолгой төмөр зам” ХХК-ийн төмөр замын суурь бүтцээр 2024 онд тээвэрлэсэн ачаа 1 сая тоннд хүрлээ.

Тавантолгой-Гашуунсухайт-Тавантолгой чиглэлд 464 мянган тонн, Тавантолгой-Цогтцэций-Тавантолгой чиглэлд 538 мянган тонн ачааг тус тус тээвэрлээд байна.

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеийн өссөн дүнгээс 3.8 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

#“Тавантолгой төмөр зам” ХХК,