Чингэлтэй дүүргийн 20, 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт булгийн ус газрын хөрснөөс нэвчин халиа, тошин үүсгээд байгаа. 

Халиа, тошин айл өрхийн хашаа, нийтийн эзэмшлийн талбай руу хальж мөстөн иргэдийн амьдрах орчинд хүндрэл үүсгэж байгаа учир тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч, хошууч Б.Амандыхаар ахлуулсан шуурхай бүлэг газар дээр нь ажиллав.

Шуурхай бүлэг, хоёр инженер техникийн ажилтан, шаардлагатай машин механизмтайгаар зам гарц, суваг шуудуу гарган, далан босгож байна.

Чингэлтэй дүүргийн 20, 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт булгийн ус газрын хөрснөөс нэвчин халиа, тошин үүсгээд байгаа. 

Халиа, тошин айл өрхийн хашаа, нийтийн эзэмшлийн талбай руу хальж мөстөн иргэдийн амьдрах орчинд хүндрэл үүсгэж байгаа учир тус дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч, хошууч Б.Амандыхаар ахлуулсан шуурхай бүлэг газар дээр нь ажиллав.

Шуурхай бүлэг, хоёр инженер техникийн ажилтан, шаардлагатай машин механизмтайгаар зам гарц, суваг шуудуу гарган, далан босгож байна.

#обег, #халиа тошин, #Чингэлтэй дүүрэг,