Монголын Хүний төлөө намаас шударга ёсны төлөө эвлэлдэн нэгдэхийг уриалж, СЕХ-нд шаардлага хүргүүлж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

Монголын Хүний төлөө намаас шударга ёсны төлөө эвлэлдэн нэгдэхийг уриалж, СЕХ-нд шаардлага хүргүүлж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #Монголын хүний төлөө нам,