-Хэвлэлийн хурал-

Олон улсын Хүний эрхийн өдөр жагсаал хийх талаар мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

Олон улсын Хүний эрхийн өдөр жагсаал хийх талаар мэдээлэл өглөө. 

#live,