Прокурорын бичгийг үндэслэн zarig.mn сайтын Монголоос хандах хандалтыг зогсоосонтой холбогдуулан тус сайтаас Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдад шаардлага хүргүүллээ.

Прокурорын бичгийг үндэслэн zarig.mn сайтын Монголоос хандах хандалтыг зогсоосонтой холбогдуулан тус сайтаас Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдад шаардлага хүргүүллээ.

#онцолсон, #live,