ЭДИЙН ЗАСАГ

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеэс 38.3 хувиар өсчээ

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2021 оны эхний 2 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр 3.1 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 845.2 (38.3%) тэрбум төгрөгөөр өслөө. Үүнд уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 696.2 (49.1%) тэрбум төгрөгөөр, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 125.4 (24.5%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Мөн цахилгаан хий, уур, агааржуулалтын салбарын үйлдвэрлэл 21.3 (8.2%) тэрбум төгрөгөөр, ус хангамж, сувагжилтын систем, хог хаягдал, зайлуулах болон хүрээлэн буй орчныг дахин сэргээх үйл ажиллагааны салбарын үйлдвэрлэл  2.4 (11.3%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна.

Нийт борлуулсан бүтээгдэхүүний 2.9 их наяд төгрөг буюу 70.6 хувийг гадаад зах зээлд борлуулжээ. Гадаад зах зээлд борлуулсан нийт бүтээгдэхүүний 2.6 их наяд төгрөг буюу 92.1 хувийг уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Гадаад зах зээлд борлуулсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний 57.6 хувийг металлын хүдэр олборлолтын салбарын бүтээгдэхүүн, 35.9 хувийг нүүрс олборлолтын салбарын бүтээгдэхүүн, 5.2 хувийг газрын тос олборлолтын салбарын бүтээгдэхүүн, 1.3 хувийг бусад ашигт малтмал олборлолтын салбарын бүтээгдэхүүн эзэлж байна.

May be an image of ‎text that says '‎aж yйлAB3pийH 6yT33rA3xyyHий HийT yйлAB3pл3л, 2021* oHbl 3xHий 2 capA ुه yyл yypxaй, oл6opлoлT, T3p6ym Terper 471.7 878.4 2113.4 1417.2 2018I-|| 2019I-II 6oлoBcpyyлax yйлAB3pл3л, T3p6ym Terper 2020 2021 389.8 464.2 512.2 637.6 2018I-|| 2019 -I| 2020 -II 2021 I-lI 197.7 216.3 258.1 279.4 之 ಮೋ uaxилraaH xий, yyp, araapжyyлaлT, T3p6ym Terper ه yc xaHramж, cyBarжилTblH cиcTem, xor xaRrAaл, 3aйлyyлax6oлoH xyp33л3H 6yй op4Hblr AaxиH c3pr33x yйл aжиллaraa, T3p6ym Terper 2018 I-II 2019 I-II 2020 I-II 2021 I-II 15.4 17.8 21.7 24.1 2018 HII 2019 I-Il 2020 I-II 2021 I-II ”‎'‎

Хариулах


ШИНЭ МЭДЭЭАнгилал өөрчлөх бол дахин бүртгүүлнэ үү.

Дээш
Tweet