Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны “Гол, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/656 дугаар захирамж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2024 оны 07 дугаар сарын “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” А/50 тоот тушаалын дагуу баяр, амралтын өдрүүдэд алба хаагчид өдөр бүр Туул, Тэрэлж, Хэрлэн гол дагуу завьт болон хөдөлгөөнт эргүүлээр үүрэг гүйцэтгэж, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 

Тодруулбал иргэдийн зорчих хөдөлгөөн нэмэгддэг байршлууд болох Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Хар усан тохойгоос Маршлын гүүр,  Маршлын гүүрнээс Сонсголонгийн гүүр, Баянзүрхийн гүүрнээс Маршлын гүүр, Сонсголонгийн гүүрнээс Маршлын гүүр Багануур "Хэрлэн гол" Ахмадын амралтаас- Мэлз хайрхан, Тэрэлж-шинэ гүүр, хүртэлх маршрутаар голын эрэг дагуу зорчиж буй иргэдэд гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны “Гол, усны ослын аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/656 дугаар захирамж, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2024 оны 07 дугаар сарын “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай” А/50 тоот тушаалын дагуу баяр, амралтын өдрүүдэд алба хаагчид өдөр бүр Туул, Тэрэлж, Хэрлэн гол дагуу завьт болон хөдөлгөөнт эргүүлээр үүрэг гүйцэтгэж, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. 

Тодруулбал иргэдийн зорчих хөдөлгөөн нэмэгддэг байршлууд болох Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Хар усан тохойгоос Маршлын гүүр,  Маршлын гүүрнээс Сонсголонгийн гүүр, Баянзүрхийн гүүрнээс Маршлын гүүр, Сонсголонгийн гүүрнээс Маршлын гүүр Багануур "Хэрлэн гол" Ахмадын амралтаас- Мэлз хайрхан, Тэрэлж-шинэ гүүр, хүртэлх маршрутаар голын эрэг дагуу зорчиж буй иргэдэд гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна.

#НОБГ, #Тэрэлж, #Хэрлэн гол, #Туул, #завьт болон хөдөлгөөнт эргүүл,