ЦЕГ-ын Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Энхбаясгалан мэдээлэл өглөө. 

ЦЕГ-ын Хүүхдийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Энхбаясгалан мэдээлэл өглөө. 

#ЦЕГ, #Улиас модны унгирал, #цагдаагийн дэд хурандаа Х.Энхбаясгалан, #модны хөвөн,