Эрүү шүүлтийн хохирогчдод дэмжлэг үзүүлэх олон улсын өдрийн хүрээнд “Эрүү шүүлтгүй Монголын төлөө” хэлэлцүүлэг боллоо. 

Эрүү шүүлтийн хохирогчдод дэмжлэг үзүүлэх олон улсын өдрийн хүрээнд “Эрүү шүүлтгүй Монголын төлөө” хэлэлцүүлэг боллоо. 

#live, #“Эрүү шүүлтгүй Монголын төлөө”,