Хүүхэд хамгааллын E-Kids үйлчилгээний шинэчлэл, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр, жирэмсэн эхийн тэтгэмж, цалинтай ээж хөтөлбөр, насны хишигт хамрагдах хүсэлт илгээх зэрэг үйлчилгээнүүд цахимжиж байгаа талаар ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал болон холбогдох албаныхан мэдээлэл өглөө. 

Хүүхэд хамгааллын E-Kids үйлчилгээний шинэчлэл, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр, жирэмсэн эхийн тэтгэмж, цалинтай ээж хөтөлбөр, насны хишигт хамрагдах хүсэлт илгээх зэрэг үйлчилгээнүүд цахимжиж байгаа талаар ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал болон холбогдох албаныхан мэдээлэл өглөө. 

#live, #ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал, #Хүүхэд хамгааллын E-Kids үйлчилгээ,