Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн зүгээс малчдад туслах хандивын аянд нэгдэх хүсэлтээ илэрхийлсээр байгаа тул Онцгой байдлын ерөнхий газарт хандивын нэгдсэн дансыг нээгээд байна.

Иймд мөнгөн хандив илгээх хүсэлтэй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд тус албан ёсны дансанд хандиваа илгээнэ үү.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн зүгээс малчдад туслах хандивын аянд нэгдэх хүсэлтээ илэрхийлсээр байгаа тул Онцгой байдлын ерөнхий газарт хандивын нэгдсэн дансыг нээгээд байна.

Иймд мөнгөн хандив илгээх хүсэлтэй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд тус албан ёсны дансанд хандиваа илгээнэ үү.

#онцолсон, #обег, #Малчдад туслах аян, #хандивын данс,