"Эко авто машин импортлогчдын холбоо" ТББ-аас НИТХ-аар нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дээд хязгаар тогтоох шийдвэрийг эсэргүүцэн жагсаж байна. 

"Эко авто машин импортлогчдын холбоо" ТББ-аас НИТХ-аар нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дээд хязгаар тогтоох шийдвэрийг эсэргүүцэн жагсаж байна. 

#live, #"Эко авто машин импортлогчдын холбоо" ТББ,