-Хэвлэлийн хурал-

НИТХ-аар нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дээд хязгаар тогтоох тухай шийдвэрийг эсэргүүцэж Эко авто машин импортлогчдын холбоо ТББ-аас мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

НИТХ-аар нийслэлд олгох тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дээд хязгаар тогтоох тухай шийдвэрийг эсэргүүцэж Эко авто машин импортлогчдын холбоо ТББ-аас мэдээлэл өглөө. 

#live, #Эко авто машин импортлогчдын холбоо ТББ,