-Хэвлэлийн хурал-

Дэлхийн буриад үндэстний Их хурал, энэ жил болох Алтаргана наадмын талаар мэдээлэл өглөө. 

-Хэвлэлийн хурал-

Дэлхийн буриад үндэстний Их хурал, энэ жил болох Алтаргана наадмын талаар мэдээлэл өглөө. 

#live, #Дэлхийн буриад үндэстний Их хурал, #Алтаргана наадам,