Гэрэл зургийг MPA.mn

Хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдээс 2.8 дахин өндөр байна. Эрчүүдийн нас баралтад 35-64 насныхан зонхилж байна.

Энэ нь эрчүүдийн дунд халдварт бус өвчний эрсдэл их байгаатай холбоотой. Монгол эрчүүд эрүүл мэнддээ төдийлөн анхаардаггүй, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаггүй, үүнээс гадна хөдөлгөөний дутагдал, буруу хооллолт зэрэг олон шалтгаан бий. Тиймээс эрүүл зан үйлд төлөвших нь хамгийн чухал юм.

Гэрэл зургийг MPA.mn

Хөдөлмөрийн насны эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдээс 2.8 дахин өндөр байна. Эрчүүдийн нас баралтад 35-64 насныхан зонхилж байна.

Энэ нь эрчүүдийн дунд халдварт бус өвчний эрсдэл их байгаатай холбоотой. Монгол эрчүүд эрүүл мэнддээ төдийлөн анхаардаггүй, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаггүй, үүнээс гадна хөдөлгөөний дутагдал, буруу хооллолт зэрэг олон шалтгаан бий. Тиймээс эрүүл зан үйлд төлөвших нь хамгийн чухал юм.

#онцолсон, #эмя, #эрчүүдийн эрүүл мэнд,