“Нүүрсний хулгай”-г хянан шалгах УИХ-ын Түр хорооноос зохион байгуулах нотлох баримтыг шинжлэн судлах нээлттэй сонсголын үдээс хойших хэсэг эхэллээ. 

“Нүүрсний хулгай”-г хянан шалгах УИХ-ын Түр хорооноос зохион байгуулах нотлох баримтыг шинжлэн судлах нээлттэй сонсголын үдээс хойших хэсэг эхэллээ. 

#онцолсон, #live, #“Нүүрсний хулгай”-г хянан шалгах Түр хорооны сонсгол,