“Утаа-шахмал түлш-гарц шийдэл” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах талаар Хүнд аж үйлдвэрийн Үндэсний зөвлөлөөс мэдээлэл хийлээ.

“Утаа-шахмал түлш-гарц шийдэл” хэлэлцүүлэг зохион байгуулах талаар Хүнд аж үйлдвэрийн Үндэсний зөвлөлөөс мэдээлэл хийлээ.

#live, #Хүнд аж үйлдвэрийн Үндэсний зөвлөл,