Энэ оны улсын төсвийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт хийгдэж буй авто замын бүтээн байгуулалтын ажлууд эрчимтэй өрнөж байна.

Дархан- Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай 8.6 км авто замын цементээр бэхжүүлсэн суурь, бетон хучилтын ажил бүрэн дуусссанаар нийт ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрчээ.

Үргэлжлүүлэн замын хөвөө хэвтээ, босоо тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлууд хийгдэж байна.

Ингэснээр, Дархан-Уул аймгийн бүх томоохон сум, суурингууд хатуу хучилттай замаар холбогдлоо.

Энэ оны улсын төсвийн хүрээнд Дархан-Уул аймагт хийгдэж буй авто замын бүтээн байгуулалтын ажлууд эрчимтэй өрнөж байна.

Дархан- Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай 8.6 км авто замын цементээр бэхжүүлсэн суурь, бетон хучилтын ажил бүрэн дуусссанаар нийт ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрчээ.

Үргэлжлүүлэн замын хөвөө хэвтээ, босоо тэмдэг, тэмдэглэгээний ажлууд хийгдэж байна.

Ингэснээр, Дархан-Уул аймгийн бүх томоохон сум, суурингууд хатуу хучилттай замаар холбогдлоо.

#онцолсон, #Дархан, #Дархан- Шарын гол, #Дархан-Уул,