Ноён А.Чехов Оросын хамгийн агуу зохиолч гэдгээрээ Лев Толстойн дараа ордог байв. Зохиолч өгүүллэгээрээ дамжуулан тухайн үеийн нийгмийн хүлээлт, хатуу чанд дэг журам хувь хүний хүсэл мөрөөдөлтэй зөрчилдөж буйг харуулсан юм.  Дүрүүд нь ихэвчлэн баян чинээлэг сурвалжит язгууртнаас авхуулаад ажилчин болон ядуу тариачин зэрэг янз бүрийн анги давхаргын хүмүүс байх агаад улмаар үзэл бодол, ертөнцийг харах өнцөг, юунд үнэ цэн өгч, юуг өндрөөр үнэлж буй нь хүртэл ялгаа зөрүүтэй буйг илэрхийлнэ.

Энэхүү түүвэрт “Баярласан нь”, “Бүтэлгүйтэл”, “Төөрсөн хоёр”, “Дуучин хүүхэн”, “Анюта”, “Савхин гутал”, “Гомдлын дэвтэр”, “Бага дарга Дэлсдэг”, “Үймээн сандраан” гэх есөн өгүүллэг “Хүзүүндээ Анна”, “Ионыч” хэмээх хоёр тууж багтжээ. Эдгээр ёгт өгүүллэг, туужаар дамжуулан тухайн үеийн нийгмийн хүлээлт, хатуу чанд дэг журам хувь хүний хүсэл мөрөөдөлтэй зөрчилдөж буйг харуулсан. 

Улмаар зохиолчийн амьдарч асан XIX зууны Орос улсын нийгэм, эдийн засгийн үнэн бодитой нөхцөл ч эл өгүүллэгүүдэд анзаарагдана. Дүрүүд нь ихэвчлэн баян чинээлэг сурвалжит язгууртнаас авхуулаад ажилчин болон ядуу тариачин зэрэг янз бүрийн анги давхаргын хүмүүс байх агаад улмаар үзэл бодол, ертөнцийг харах өнцөг, юунд үнэ цэн өгч, юуг өндрөөр үнэлж буй нь хүртэл ялгаа зөрүүтэй буйг илэрхийлнэ.

Худалдан авах бол.

Ноён А.Чехов Оросын хамгийн агуу зохиолч гэдгээрээ Лев Толстойн дараа ордог байв. Зохиолч өгүүллэгээрээ дамжуулан тухайн үеийн нийгмийн хүлээлт, хатуу чанд дэг журам хувь хүний хүсэл мөрөөдөлтэй зөрчилдөж буйг харуулсан юм.  Дүрүүд нь ихэвчлэн баян чинээлэг сурвалжит язгууртнаас авхуулаад ажилчин болон ядуу тариачин зэрэг янз бүрийн анги давхаргын хүмүүс байх агаад улмаар үзэл бодол, ертөнцийг харах өнцөг, юунд үнэ цэн өгч, юуг өндрөөр үнэлж буй нь хүртэл ялгаа зөрүүтэй буйг илэрхийлнэ.

Энэхүү түүвэрт “Баярласан нь”, “Бүтэлгүйтэл”, “Төөрсөн хоёр”, “Дуучин хүүхэн”, “Анюта”, “Савхин гутал”, “Гомдлын дэвтэр”, “Бага дарга Дэлсдэг”, “Үймээн сандраан” гэх есөн өгүүллэг “Хүзүүндээ Анна”, “Ионыч” хэмээх хоёр тууж багтжээ. Эдгээр ёгт өгүүллэг, туужаар дамжуулан тухайн үеийн нийгмийн хүлээлт, хатуу чанд дэг журам хувь хүний хүсэл мөрөөдөлтэй зөрчилдөж буйг харуулсан. 

Улмаар зохиолчийн амьдарч асан XIX зууны Орос улсын нийгэм, эдийн засгийн үнэн бодитой нөхцөл ч эл өгүүллэгүүдэд анзаарагдана. Дүрүүд нь ихэвчлэн баян чинээлэг сурвалжит язгууртнаас авхуулаад ажилчин болон ядуу тариачин зэрэг янз бүрийн анги давхаргын хүмүүс байх агаад улмаар үзэл бодол, ертөнцийг харах өнцөг, юунд үнэ цэн өгч, юуг өндрөөр үнэлж буй нь хүртэл ялгаа зөрүүтэй буйг илэрхийлнэ.

Худалдан авах бол.

#шинэ ном,