АН: Сонгуульд шинэ үе, залуусаа нэр дэвшүүлэх тухай ҮБХ-ны гишүүдийн уриалгыг танилцуулав.

АН: Сонгуульд шинэ үе, залуусаа нэр дэвшүүлэх тухай ҮБХ-ны гишүүдийн уриалгыг танилцуулав.

#live, #ан,