Онцгой байдлын ерөнхий газраас Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Хот дотор эрэн хайх, аврах ажиллагаа”-ны чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд сургагч багш нарын сургалтыг энэ сарын 22-31-ний өдрүүдэд ОБЕГ-ын харьяа Үндэсний аврах бригадад зохион байгуулж байна.

Сургалтыг Швейцарийн сургагч багш Даниел Штуки удирдан явуулж, ОБЕГ-ын харьяа Үндэсний аврах бригад, 09 дүгээр анги болон нийслэлийн Аврах ангийн 13 сургагч багш хамрагдаж байгаа юм.

Давчуу орон зайнаас аврах, давхар барилга байгууламжид аврах ажиллагаа, багаж хэрэгслийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр дадлага сургалтыг зохион байгуулж, алба хаагчдыг мэргэшүүлж байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газраас Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Хот дотор эрэн хайх, аврах ажиллагаа”-ны чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд сургагч багш нарын сургалтыг энэ сарын 22-31-ний өдрүүдэд ОБЕГ-ын харьяа Үндэсний аврах бригадад зохион байгуулж байна.

Сургалтыг Швейцарийн сургагч багш Даниел Штуки удирдан явуулж, ОБЕГ-ын харьяа Үндэсний аврах бригад, 09 дүгээр анги болон нийслэлийн Аврах ангийн 13 сургагч багш хамрагдаж байгаа юм.

Давчуу орон зайнаас аврах, давхар барилга байгууламжид аврах ажиллагаа, багаж хэрэгслийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний чиглэлээр дадлага сургалтыг зохион байгуулж, алба хаагчдыг мэргэшүүлж байна.

#обег, #Швейцарийн сургагч багш Даниел Штуки, #Үндэсний аврах бригад, #Швейцарийн хөгжлийн агентлаг,