НИЙГЭМ

Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн төвийн ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Шинэ коронавирус /КОВИД-19/-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, халдварын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн ажлын цагийн хуваарийг энэ сарын 30-ны өдрийг хүртэл 10:00-16:00 цаг болгон өөрчиллөө. Иргэд шинэ коронавирус /КОВИД-19/-ийн халдварт өвчинд өртөхөөс урьдчилан сэргийлж, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр биечлэн ирэхгүйгээр төрийн 14 байгууллагын 95 нэр төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой юм.

Иргэд төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хэрхэн авах талаарх зөвлөмж, мэдээллийг “Хотын дарга сонсож байна 1800-1200” мэдээлийн утсаар ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд авч болно. Мөн дээрх тусгай дугаарын утсаар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг авч, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандан өргөдөл, гомдол гаргах боломжтой.

ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  
Байгууллага  Үйлчилгээний нэрс
www.mgov.mn цахим системээр үзүүлэх үйлчилгээ
1 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарТөрсний бүртгэлийн лавлагаа
2Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
3Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
4Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
5Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
6Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай  лавлагаа
7Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
8Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
9Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
10Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
11Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
12Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
13Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
14Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
15Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
16Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
17Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
18Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
19Хуулийн этгээд татан буусан эсэх лавлагаа
20Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
21Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа (тийм үгүй)
22Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
23Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
24Авто тээврийн үндэсний ТӨҮГАвто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
25Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах
26Татварын ерөнхий газарТатварын өрийн үлдэгдлийн тухай лавлагаа
27Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
28Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
29Тендерийн тодорхойлолт
30Иргэний тодорхойлолт
31Цагдаагийн ерөнхий газарЖолооны үнэмлэхийн лавлагаа
32Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
33Жолоодох эрхийн оноо шалгах
34Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
35Хуулийн этгээд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
36Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
37Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
38Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарШүүхийн шийдвэрээр өр төлбөргүй эсэх тодорхойлолт
39Нийгмийн даатгалын ерөнхий газарНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
40Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
41Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
42Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
43Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газарНийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт
44Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)
45Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)
46Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгох тодорхойлолт олгох
47Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамБүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
48Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
49Нийслэлийн замын хөдөлгөөний удирдлагын төвТоргуулийн мэдээлэл харах
 My.dulaan.mn /70047005/ цахим системээр үзүүлэх үйлчилгээ
50“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХКТөвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох техникийн нөхцөл олгох
51Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох
52Дулааны эрчим хүчийг тооцох, хэмжих хэрэгсэлийг суурилуулах техникийн нөхцөл олгох           
 New.tog.mn /70047004, 341892/  цахим системээр үзүүлэх үйлчилгээ
53Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХКЦахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгох
54Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл сунгах
55Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн нэр шилжүүлэх
56Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл нөхөн авах
57Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн зориулалт өөрчлөх
58Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабелийн шугам, дэд станц зөөж байршил өөрчлөх
 www.eservice.ulaanbaatar.mn  цахим системээр үзүүлэх үйлчилгээ
59Захирагчийн ажлын албаСпиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
60Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах
61Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
62Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах
63Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах
64Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
65Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
66Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
67Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх
68Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах
69Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
70Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
71Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
72Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
73Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан, үрэгдүүлсэн гэрчилгээ дахин олгох
74Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
75Нийслэлийн Архивын газарАжилласан жилийг тодорхойлох лавлагаа олгох
76 Төрийн архивт баримт хадгалагдаагүй тодорхойлт
77Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа олгох
78Тогтоол захирамжийн лавлагаа олгох
79Цалингийн лавлагаа олгох
80Иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх
81Орон сууцны зориулалт өөрчилсөнтэй холбогдох лавлагаа
82Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын лавлагаа олгох
83Нотариатын лавлагаа олгох
84Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох
85Орон нутгаас шилжиж ирсэнтэй холбогдох лавлагаа
86Цагаатгалын лавлагаа олгох
87Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа олгох
88Өмч хувьчлалтай холбогдох лавлагаа
89Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
90Нас барагсадын бүртгэлийн лавлагаа
91Уншлагын танхимын үйлчилгээ
92Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөнтэй холбогдох лавлагаа
93Худалдан авах ажиллагааны холбогдох баримтын лавлагаа
94Банк санхүүгийн холбогдох баримтын лавлагаа
95Нийслэлийн Байгаль орчны газарХудаг гаргах хүсэлт

Falsified Medications Are A Huge Global Problem

Хариулах


ШИНЭ МЭДЭЭАнгилал өөрчлөх бол дахин бүртгүүлнэ үү.

Дээш
Tweet