COVID-19

БЗД-ийн иргэд оршин суух хорооноосоо хамаарч, дараах цэгүүдэд шинжилгээ өгнө

БЗД-ийн иргэдийн анхааралд: ШИНЖИЛГЭЭ ӨГӨХ ХУВААРЬ БОЛОН БАЙРШИЛ

Баянзүрх дүүрэгт шинэ голомт бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор өнөөдрөөс эхлэн дүүргийн хэмжээнд иргэдийг шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Ингэхдээ 19 цэг дээр 09.00-17.00 цагийн хооронд шинжилгээ авах ажлыг зохион байгуулна.

Image may contain: text that says 'аянзурх дуургийн онцгой комисс COVID-19 шинжилгээ ABAX байршлууа бзд-ийн 28 хорооны 90000 иргэн COVID-19 шинжилгээнд хамрагдана 48-P сургууль 1, 2-P хороо 12.21-12.23 1-XoPOO 12.24-12.27 2-хороо 33-P сургууль 3, 7-P XOpoO 12.21-12.22 3-хороо 12.23-12.25 4-XoPoO 12.26-12.27 7-XoPOO шавь цогцолбор 69-P сургууль 5, 22-P хороо 12.21-12.24 5-хороо 12.25-12.27 22-хорос улаанбаатар дээд сургууль 14-P хороо 12.21-12.27 14-XOPOO 1'
No photo description available.
Image may contain: text that says '6aRH3ypx AyyprийH oHuroй Komиcc COVID-19 wиHжилr33 ABAX 6aйpwлyyA 63A-ийH 28 xopooHbl 90000 иpr3H COVID-19 wиHжилr33HA xamparAaHa 79-P cypryyлb 17, 17,9-P xopoo 12.21-12.24 9-XOPOO 12.25-12.27 17-XoPOO 126-P cypryyлb 11-P XOpoO 12.21-12.27 11-XoPOO 85-P cypryyлb 20-P xopoo 12.21-12.27 20-XOPOO 87-P cypryyлb 23-P xopoo 12.21-12.27 23-XOPOO 3'
Image may contain: text that says 'баянзурх дуургийн дуургийнонцгойкомисс онцгой комисс COVID-19 шинжилгээ ABAX байршлууа бзд-ийн 28 хорооны 90000 иргэн COVID-19 шинжилгээнд хамрагдана 120-P сургууль 28-P хороо 12.21-12.27 28-XOPOO 14-P сургууль 13-P хороо 12.21-12.27 13-XoPoO 44-P сургууль 24, 16-P XOpOO 12.21-12.25 16-XOPOO 12.26-12.27 24-XOPOO 136-P сургууль 19-P хороо 12.21-12.27 19-хороо'
No photo description available.

Хариулах


ШИНЭ МЭДЭЭАнгилал өөрчлөх бол дахин бүртгүүлнэ үү.

Дээш
Tweet